Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Konserwator w Dziale Domów Studenckich 

Referent ds. technicznych – pracownik inżynieryjno-techniczny  w Katedrze Maszyn Cieplnych WIMiI PCz

Referent ds. administracyjnych (zastępstwo) w Dziale Nauczania Politechniki Częstochowskiej

Referent ds. administracyjnych w Dziale Nauczania Politechniki Częstochowskiej

Pracownik obsługi technicznej w Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej

Specjalista ds. inżynieryjno-technicznych - 1 etat w Dziale Projektów i Nadzoru Budowlanego

Referent ds. inżynieryjno-technicznych - 2 etaty w Dziale Projektów i Nadzoru Budowlanego

Referent ds. administracyjnych (zastępstwo) w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej

Referent ds. inżynieryjno-techniczny w Katedrze Maszyn Cieplnych WIMiI PCz

Samodzielny referent ds. kadr i płac w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Samodzielny referent informatycznego na Wydziale Zarządzania

Samodzielny referent ds. informatyki Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Samodzielny referent ds. informatyki Sekcja Techniczno-Utrzymaniowa w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Referent ds. studenckich w Dziekanacie na Wydziale Budownictwa

Referent ds. finansowych w Sekcji Finansowej Wydziału Budownictwa

Referent ds. administracyjnych (zastępstwo) w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej

Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Budownictwa

Referenta ds. inżynieryjno-technicznych w Katedrze Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej

Referent ds. administracyjnych w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej

Referent ds. administracyjnych (zastępstwo) w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej

Konserwatora w Dziale Domów Studenckich

Referent ds. inżynieryjno-technicznych w projekcie w ramach konkursu LIDER X

PORTIER w Dziale Domów Studenckich (cztery etaty) 

Radca prawny w Biurze Prawnym Politechniki Częstochowskiej (na zastępstwo)

Referent ds. kadr i płac w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych (konkurs nr 1)

Referent ds. kadr i płac w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych (konkurs nr 2)

Referent ds. finansowych w Dziale Księgowości Ogólnej

Referent ds. inżynieryjno-technicznych w projekcie w ramach konkursu LIDER X

Referent ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Katedr na Wydziale Budownictwa - Na zastępstwo

Referent ds. administracyjnych w Szkole doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

Referent ds. inżynieryjno-technicznych - 3 etaty

Referenta ds. administracyjnych w Dziale Nauki Politechniki Częstochowskiej

Samodzielnego referenta ds. administracyjnych w Centrum Zarządzania Projektami

Referent ds. kadr i płac w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Samodzielny referent ds. inżynieryjno-technicznych w Katedrze Inżynierii Materiałowej WIPiTM PCz

REFERENT ADMINISTRACYJNY na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Samodzielny Referent ds. Informatycznych w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek”

Referent ds. administracyjnych w Dziale Nauczania Politechniki Częstochowskiej

Referent ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Katedr na Wydziale Budownictwa 

Referent ds. inżynieryjno-technicznych w Katedrze Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Referent ds. administracyjnych (umowa na zastępstwo) Dział, Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Konserwator w Dziale Infrastruktury Technicznej

Referent ds. inżynieryjno-technicznych w Katedrze Maszyn Cieplnych WIMiI PCz

SAMODZIELNY referent ds. finansowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Doradca zawodowy w Biurze Karier i Marketingu

Referent ds. inżynieryjno-technicznych

Referenta ds. administracyjnych w Biurze Dziekana

Radca prawny

Specjalista ds. inżynieryjno-technicznych

Referenta ds. administracyjnych w Biurze Dziekana 

Referenta ds. inżynieryjno-technicznych w Katedrze Maszyn Cieplnych WIMiI PCz

Referent ds. inżynieryjno-technicznych w projekcie w ramach konkursu LIDER X

Referent ds. inżynieryjno-technicznych 

Referent ds. finansowych w Sekcji Finansowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Dyrektor finansowy w Politechnice Częstochowskiej

Referent ds. administracyjnych w Dziale Nauczania Politechniki Częstochowskiej

Dyrektor finansowy w Politechnice Częstochowskiej

Referent ds. finansowych w Dziale Księgowości Ogólnej

Referent ds. administracyjnych w Dziale Nauczania Politechniki Częstochowskiej

Specjalista ds. inżynieryjno-technicznych w Katedrze Inteligentnych Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki umowa o pracę na okres 12 miesięcy w ramach projektu

Referent ds. inżynieryjno-technicznych  w projekcie w ramach konkursu LIDER X

Referent (2 etaty) w Dziale Projektów i Nadzoru Budowlanego

Administrator Systemu ERP w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Specjalista ds. wsparcia użytkowników (2 etaty) w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Administrator Infrastruktury Sieciowej w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Specjalista w Dziale Projektów i Nadzoru Budowlanego

Kierownik Obiektu (2 etaty) w Dziale Administrowania Nieruchomościami

Referent administracyjny w Sekcji Budżetowania i Kontrolingu

Referent (2 etaty) w Dziale Projektów i Nadzoru Budowlanego

Referent techniczny w Akademickim Centrum Kultury

Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej "Żaczek"

Referent administracyjny w Dziale Nauczania

Dyrektor finansowy

Referent administracyjny W Dziale Nauki

Referent administracyjny w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego

Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej "Żaczek"

Porządkowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Referent administracyjny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Samodzielna księgowa w Dziale Księgowości Ogólnej

Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Konserwator (robotnik wysoko kwalifikowany) w Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej

Pracownik administracyjny w Dziale Nauczania

Administrator Systemu ERP w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Administrator Infrastruktury Sieciowej w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Porządkowa na Wydziale Elektrycznym

Samodzielna księgowa w Sekcji Dekretacji i Rozrachunków

Referent administracyjny w Sekretariacie Kanclerza

Płatny staż w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Administrator Systemu ERP w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Administrator infrastruktury sieciowej w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 

Robotnik wysoko kwalifikowany w Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej

Porządkowa na Wydziale Zarządzania

Doradca zawodowy w Biurze Karier i Marketingu

Konserwator na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Referent administracyjny w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego

Samodzielna księgowa w Sekcji Księgowości Analitycznej Politechniki Częstochowskiej

Samodzielny referent w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Strażnik ochrony mienia

Pracownik techniczny 

Radca Prawny w Biurze Prawnym

Referent administracyjny w Biurze Studentów Zagranicznych

Samodzielny Referent w Ciepłowni 

Strażnik ochrony mienia w Domu Studenta nr-5 "Maluch"

Konserwator w Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej

Pracownik administracyjny w Dziale Nauczania

Samodzielny Referent w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Porządkowa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Specjalista ds. finansowych (księgowość kosztowa) w Sekcji Dekretacji i Rozrachunków

Samodzielny referent w Centrum Zarządzania Projektami

Portier na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Porządkowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Referent administracyjny na Wydziale Zarządzania

Samodzielny referent Ciepłowni

Administrator Infrastruktury Sieciowej w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Administrator Systemu ERP w Uczelnianym Centrum Informatycznym

Referent administracyjny na Wydziale Zarządzania

Pokojowa w Domu Studenta nr-5 "Maluch"

Pracownik Administracyjny w Archiwum Politechniki Częstochowskiej

Porządkowa w Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Pracownik administracyjny w Dziale Nauczania Politechniki Częstochowskiej

PORZĄDKOWA/PORZĄDKOWY w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69

Konkurs na stanowisko: Strażnik ochrony mienia w Domu Studenta nr-5 „Maluch"

Konkurs na stanowisko: Inspektor ds. ochrony danych osobowych (RODO)

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. kontroli zarządczej

konkurs na stanowisko: Pracownika technicznego w Instytucie Technologii Mechanicznych

konkurs na stanowisko: Pracownika technicznego w Instytucie Technologii Mechanicznych - pół etatu

Konkurs na stanowisko: zastępca kierownika administracyjnego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Konkurs na stanowisko: Strażnik ochrony mienia w DS-5 Maluch

konkurs na stanowisko: Młodszy bibliotekarz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko porządkowej w Bibliotece Głównej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika w Domu Studenckim Herkules

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika w Domu Studenckim Maluch

Ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko portiera

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta technicznego

Strażnik ochrony mienia w Domu Studenta nr-5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszego/samodzielnego referenta w Sekcji Projektów i Nadzoru Budowlanego

Metryka

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2018-01-17 09:13
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-21 13:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-21 13:07