Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej ustawą), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być:

 • wysłany pocztą tradycyjną na adres Uczelni:

Politechnika Częstochowska
Biuro Rektora
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

 • wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektor@pcz.pl,
 • przesłany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Uczelni, utworzonej na platformie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP,
 • złożony osobiście w Kancelarii Uczelni (ul. J.H. Dąbrowskiego 69, pok. 15, parter).

Klauzula informacyjna dla osoby występującej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informacje (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia nie umożliwiają jej udostępnienia w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 ustawy). 
Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo do pobierania opłat w przypadku udostępnienia informacji publicznej, która wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez Uczelnię, związanych ze sposobem jej udostępnienia lub z koniecznością jej przekształcenia na wskazaną formę. Zgodnie 
z art. 15 ustawy wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości tej opłaty.
Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie żądanej informacji w sposób lub w formie przez niego wskazanych, postępowanie o udostępnieniu informacji zostanie umarzone.

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2017-06-20 08:24
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31804
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-02 14:55:01