Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 25/2020 z dnia 30.09.2020

 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 25/2020 z dnia 30.09.2020
  • Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 1.1a - Kryteria stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 1.1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta/doktoranta
   • Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów
   • Załącznik nr 1.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
   • Załącznik nr 1.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
   • Załącznik nr 1.5a - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za uzyskaną średnią ocen
   • Załącznik nr 1.5b - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia naukowe w roku
   • Załącznik nr 1.5c - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia artystyczne
   • Załącznik nr 1.5d - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia sportowe
   • Załącznik nr 1.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
   • Załącznik nr 1.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
   • Załącznik nr 1.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
   • Załącznik nr 1.9 - Oświadczenie I
   • Załącznik nr 1.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • Załącznik nr 1.11 - Oświadczenie II
   • Załącznik nr 1.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
   • Załącznik nr 1.13 - Oświadczenie członka rodziny studenta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
   • Załącznik nr 1.14 - Wezwanie
   • Załącznik nr 1.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy
   • Załącznik nr 1.16 - Zaświadczenie
  • Załącznik nr 2 - Zasady przyznawania świadczeń dla doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 2.1 - Kryteria stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 2.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednej dyscyplinie
   • Załącznik nr 2.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
   • Załącznik nr 2.4 - Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim
   • Załącznik nr 2.5 - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktoranta
   • Załącznik nr 2.6 - Wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi
   • Załącznik nr 2.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
   • Załącznik nr 2.8 - Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
   • Załącznik nr 2.9 - Oświadczenie I
   • Załącznik nr 2.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • Załącznik nr 2.11 - Oświadczenie II
   • Załącznik nr 2.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
   • Załącznik nr 2.13 - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
   • Załącznik nr 2.14 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentów we wniosku o przyznanie zapomogi, stypendium
   • Załącznik nr 2.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2021-08-18 09:01
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-18 09:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-30 14:07:05