Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 65/2017 z dnia 13.09.2017

 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 65/2017 z dnia 13.09.2017
  • Załącznik nr 1a - Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej
  • Załącznik nr 1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną doktoranta
  • Załącznik nr 1c - Kryteria stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla doktorantów
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej w więcej niż jednej dyscyplinie
  • Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  • Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • Załącznik nr 5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów I roku studiów
  • Załącznik nr 5b - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat studiów
  • Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
  • Załącznik nr 7 - Wniosek o ponownie przeliczenie dochodu
  • Załącznik nr 8 - Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  • Załącznik nr 9 - Oświadczenie I
  • Załącznik nr 10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Załącznik nr 11 – Oświadczenie II
  • Załącznik nr 12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  • Załącznik nr 13 - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • Załącznik nr 14 - Wezwanie
  • Załącznik nr 15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy
  • Załącznik nr 16 - Zaświadczenie

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2021-08-18 09:21
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-18 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10615
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-30 14:17:09