Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 159/2021 z dnia 02.07.2021

 • Treść zarządzenia
  • Załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej
  • Załącznik nr 2.1 - Kryteria stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej.
   • Załącznik nr 2.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednej dyscyplinie.
   • Załącznik nr 2.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym/letnim - NOWA WERSJA (zmiana z dnia 13.07.2021 r)
   • Załącznik nr 2.4 - Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
   • Załącznik nr 2.5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktoranta
   • Załącznik nr 2.6 - Wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi
   • Załącznik nr 2.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
   • Załącznik nr 2.8 - Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
   • Załącznik nr 2.9 - Oświadczenie I
   • Załącznik nr 2.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
   • Załącznik nr 2.11 - Oświadczenie II
   • Załącznik nr 2.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
   • Załącznik nr 2.13 - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
   • Załącznik nr 2.14 - Wezwanie.
   • Załącznik nr 2.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy.
   • Załącznik nr 2.16 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz)
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2021-08-24 12:13
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9932
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-30 14:04:31