Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Częstochowskiej

 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 226/2022/2023 z dnia 20.09.2023 roku

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Przewodniczący Senatu Politechniki Częstochowskiej, Rektor)
   data wytworzenia: 2023-09-20
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-11-15 11:19
 • Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora w Politechnice Częstochowskiej

  • Załącznik nr 1 - Wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie kandydata na promotora
  • Załącznik nr 3a - Oświadczenie o współautorstwie
  • Załącznik nr 3b - Oświadczenie o braku możliwości uzyskania oświadczenia o współautorstwie
  • Załącznik nr 4 - Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  • Załącznik nr 7 - Kwestionariusz osobowy kandydata
  • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o poniesieniu kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w trybie eksternistycznym
  • Załącznik nr 9 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  • Załącznik nr 10 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie powołania promotora, promotorów, promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
  • Załącznik nr 11 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
  • Załącznik nr 12 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie powołania komisji doktorskiej
  • Załącznik nr 13 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  • Załącznik nr 14 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie odmowy dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  • Załącznik nr 15 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora
  • Załącznik nr 16 - Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej w sprawie odmowy nadania stopnia doktora
  • Załącznik nr 17 - Wniosek o wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim/w tłumaczeniu na język angielski
  • Załącznik nr 18 - Zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Przewodniczący Senatu Politechniki Częstochowskiej, Rektor)
   data wytworzenia: 2023-09-20
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-10-12 08:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-15 11:19:54