Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej

Nr
W sprawie
Data
420/2011/2012 zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Senatu PCz w roku akademickim 2012/2013
 • Załącznik - Harmonogram posiedzeń Senatu PCz w roku akademickim 2012/2013
27.06.2012
419/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z National Research Tomsk State University (Russian Federation) 27.06.2012
418/2011/2012 wprowadzenia zmian w Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej (Uchwała nr 330/2011/2012 Senatu PCz z dnia 22 lutego 2012 roku) 27.06.2012
417/2011/2012 uchylenia Uchwały nr 204/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania ryczałtowego dofinansowania wyjazdów studentów Politechniki Częstochowskiej na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu LLP-ERASMUS (LIFELONG LEARNING - ERASMUS) w roku akademickim 2007-2013 z póniejszymi zmianami 27.06.2012
416/2011/2012 pokrycia wkładu własnego w kwocie 333 132,00 PLN 27.06.2012
415/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 "Bliniak" z dostosowaniem do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej" 27.06.2012
414/2011/2012 uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami własnoci intelektualnej i przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Częstochowskiej
 • Załącznik - REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASADY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • Załącznik 1.1 - Wniosek nr .... o udostępnienie aparatury naukowo-badawczej Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik 1.2 - Karta czasu pracy aparatury naukowo-badawczej
 • Załącznik 1.3 - Karta eksploatacji aparatury naukowo-badawczej
 • Załącznik 1.4 - Kalkulacja kosztów wykorzystania aparatury naukowo-badawczej
27.06.2012
413/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia na Wydziale Zarządzania
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny zarządzanie, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
412/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscyplin: metalurgia w ramach studiów stacjonarnych III stopnia, inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Fizyki Stosowanej
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny metalurgia, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny inżynieria materiałowa, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
411/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny inżynieria rodowiska w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii i Ochrony rodowiska
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny inżynieria rodowiska, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
410/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscyplin: mechanika w ramach studiów stacjonarnych III stopnia,budowa i eksploatacja maszyn w ramach studiów stacjonarnych III stopnia,informatyka w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny mechanika, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 3 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny informatyka, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
409/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia na Wydziale Elektrycznym
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla dyscypliny elektrotechnika, studia III stopnia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
408/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji - EFE w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania.
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - EFE, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
407/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rodowiska - EFE w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii i Ochrony rodowiska
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria rodowiska - EFE, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
406/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn - EFE w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn - EFE, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
405/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
404/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, filologia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, finanse i rachunkowoć w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, gospodarka przestrzenna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka i ekonometria w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zdrowie publiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku filologia, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 3 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowoć, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 4 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 5 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku informatyka i ekonometria, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 6 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku logistyka, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 7 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku logistyka, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 8 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 9 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 10 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zdrowie publiczne, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
403/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria chemiczna i procesowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria bezpieczeństwa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, fizyka techniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, fizyka techniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria biomedyczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 3 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 4 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku fizyka techniczna, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 5 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku fizyka techniczna, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 6 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria biomedyczna, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 7 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 8 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
402/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, metalurgia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, metalurgia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria materiałowa, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria materiałowa, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 3 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku metalurgia, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 4 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku metalurgia, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
401/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim ochrona rodowiska w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, ochrona rodowiska w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Inżynierii i Ochrony rodowiska
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku biotechnologia, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku energetyka, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 3 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku energetyka studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 4 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku ochrona rodowiska, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 5 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku ochrona rodowiska, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
400/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria rodowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria rodowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Inżynierii i Ochrony rodowiska
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria rodowiska, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria rodowiska, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
399/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria biomedyczna w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku energetyka, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku mechatronika, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 3 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku mechatronika, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 4 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
 • Załącznik nr 5 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria biomedyczna, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
398/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 3 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 4 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
397/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów:informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, elektronika i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
396/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria infrastruktury i drogownictwa w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku inżynieria infrastruktury i drogownictwo, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych
27.06.2012
395/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku elektrotechnika, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku elektrotechnika, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
394/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: budownictwo w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, budownictwo w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Budownictwa
 • Załącznik nr 1 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku budownictwo, studia I stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik nr 2 - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku budownictwo, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27.06.2012
393/2011/2012 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik - Załącznik nr 4 do statutu
27.06.2012
392/2011/2012 zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013
 • Załącznik - Zasady i tryb rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013
 • Załącznik nr 1 - Zasady i tryb rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013
27.06.2012
391/2011/2012 oceny działalnoci Rektora za 2011 rok< 27.06.2012
390/2011/2012 naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz wiadczeń Socjalnych w 2012 roku 27.06.2012
389/2011/2012 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2012 rok
 • Załącznik - plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.
27.06.2012
388/2011/2012 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2011 rok
 • Załącznik - sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 r.
27.06.2012
387/2011/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2011 rok 27.06.2012
386/2011/2012 przyjęcia sprawozdania z działalnoci Uczelni za 2011 rok 27.06.2012
385/2011/2012 zatwierdzenia ekektów kształcenia dla kierunku studiów matematyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Załącznik - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych magisterskich
23.05.2012
384/2011/2012 zatwierdzenia ekektów kształcenia dla kierunku studiów informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym
 • Załącznik - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych magisterskich
23.05.2012
383/2011/2012 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 342/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 338/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
 •  
23.05.2012
382/2011/2012 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 344/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w Załączniku do Uchwały 233/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
 • Załącznik - Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcia na studia
23.05.2012
381/2011/2012 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 334/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w Załączniku do Uchwały 232/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stponia w roku akademickim 2012/2013
 • Załącznik - Warunki i tryb rekturacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2012/2013
23.05.2012
380/2011/2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów recykling materiałów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakaademickim na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
 • Załącznik
23.05.2012
379/2011/2012 nabycia mienia znacznej wartości 23.05.2012
378/2011/2012 nabycia mienia znacznej wartości 23.05.2012
377/2011/2012 nabycia mienia znacznej wartości 23.05.2012
376/2011/2012 określenia poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2012 roku, finansowanych z podziału wtórnego dotacji podstawowej MNiSW 23.05.2012
375/2011/2012 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2012 roku
 • Załącznik nr 1 - Dotacja podstawowa MNiSW
 • Załącznik nr 2 - Fundusz premiowy - 2012 rok pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
23.05.2012
374/2011/2012 wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późn. zm.)
 • Załącznik - Podstawy prawne
 • Załącznik nr 1 - Zasady podziału dotacji podstawowej
 • Załącznik nr 4 - Zasady finansowania kosztów międzywydziałowych i ogólnouczelnianych przez jednostki podstawowe Uczelni
23.05.2012
373/2011/2012 wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunkach zamawianych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w ramach projektu "Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych", nr UDA-POKL.04.01.02.-00.218/11-00 (Uchwała nr 303/2011/2012 Senatu PCz z dnia 12 października 2011 roku 23.05.2012
372/2011/2012 wprowadzenia zmian w treści Uchwały nr 327/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Politechnice Częstochowskiej 23.05.2012
371/2011/2012 wprowadzenia zmian w treści Uchwały nr 364/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 23.05.2012
370/2011/2012 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. Ryszardowi Borowieckiemu 23.05.2012
369/2011/2012 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Michałowi Kolcunowi 23.05.2012
368/2011/2012 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Jurijowi Projdakowi 23.05.2012
367/2011/2012 uruchomienia kierunku studiów recykling materiałów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 23.05.2012
366/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z National University of Life and Environmental Sciences (Ukraine) 28.03.2012
365/2011/2012 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok
 • załącznik - Plan rzeczowo-finansowy na rok 2011 - KOREKTA
28.03.2012
364/2011/2012 uchwalenia Regulaminu studiów
 • załącznik - Regulamin studiów
28.03.2012
363/2011/2012 zmiany Uchwały nr 192/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej
 • załącznik 1 - Założenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej
 • załącznik 2 - Zadania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • załącznik 3 - Zadania dla Dziekanów
 • załącznik 4 - Zadania Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
28.03.2012
362/2011/2012 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Tylikowskiem 28.03.2012
362/2011/2012 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Tylikowskiem 28.03.2012
361/2011/2012   28.03.2012
360/2011/2012 uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 • załącznik - Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 • załącznik 1 - Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 • załącznik 2/2a - Decyzja w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 • załącznik 3 - Umowa o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 • załącznik 4 - Punktacja osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki
 • załącznik 5 - Punktacja dodatkowych osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki - nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie
 • załącznik 6 - Wykaz osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki - nie dotyczy kandydatów na studia
28.03.2012
359/2011/2012 uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
 • załącznik - Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich
 • załącznik 1 - Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
 • załącznik 2/2a - Decyzja w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego
 • załącznik 3 - Umowa o przyznanie stypendium doktoranckiego
 • załącznik 4 - Punktacja osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki
28.03.2012
358/2011/2012 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej
 • zmiany w treści Statutu Politechniki Częstochowskiej uchwalone przez Senat PCz w dniu 28.03.2012 roku
28.03.2012
357/2011/2012 wniosków o przyznanie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich 28.03.2012
356/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Magnitogorsk State Technical University (Russian Federation) 22.02.2012
355/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Moscow State University of Technology "Stankin" (Russian Federation) 22.02.2012
354/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza kanalizacji dieszczowej dla istniejącego parkingu oraz istniejących budynków Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69-73" 22.02.2012
353/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń Archiwum Politechniki Częstochowskiej" 22.02.2012
352/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne budynków dydaktycznych Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej i Wydziału Budownictwa oraz segmentów A, B, C Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej" 22.02.2012
351/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 "Bliźniak" z dostosowaniem do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej" 22.02.2012
350/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków" 22.02.2012
349/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa segmentów F i G Budynku Głównego oraz budynku magazynu głównego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie" 22.02.2012
348/2011/2012 zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej" 22.02.2012
347/2011/2012 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2012 roku 22.02.2012
346/2011/2012 zmiany nazwy Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 22.02.2012
345/2011/2012 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. Ryszardowi Borowieckiemu 22.02.2012
344/2011/2012 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 233/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 22.02.2012
343/2011/2012 podziału Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Częstochowskiej w 2012 roku 22.02.2012
342/2011/2012 zmiany Uchwały nr 338/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013 22.02.2012
341/2011/2012 uruchomienia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki kierunku studiów matematyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia 22.02.2012
340/2011/2012 uruchomienia na Wydziale Elektrycznym kierunku studiów informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 22.02.2012
339/2011/2012 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2012/2013 22.02.2012
338/2011/2012 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013 22.02.2012
337/2011/2012 zmiany Uchwały nr 234/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2012/2013 22.02.2012
336/2011/2012 warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014 22.02.2012
335/2011/2012 uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich 22.02.2012
334/2011/2012 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 232/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013 22.02.2012
333/2011/2012 przyjęcia Kodeksu etyki doktoranta Politechniki Częstochowskiej 22.02.2012
332/2011/2012 przyjęcia Kodeksu etyki studenta Politechniki Częstochowskiej 22.02.2012
331/2011/2012 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 22.02.2012
330/2011/2012 przyjęcia Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej 22.02.2012
329/2011/2012 udzielenia pełnomocnictwa Uczelnianej Komisji Wyborczej do zatwierdzenia Kalendarza przeprowadzenia wyborów na kadencje 2012-2016 22.02.2012
328/2011/2012 podziału liczbowego mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2012-2016 22.02.2012
327/2011/2012 wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w Politechnice Częstochowskiej 04.01.2012
326/2011/2012 podziału środków finansowych na wzrost wynagrodzeń (w tym również innych składników wynagrodzeń osobowych niż wynagrodzenia zasadnicze i dodatki funkcyjne) w 2012 roku 04.01.2012
325/2011/2012 powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 04.01.2012
324/2011/2012 dalszych zmian w statucie Politechniki Częstochowskiej
 • zmiany w treści Statutu Politechniki Częstochowskiej uchwalone przez Senat PCz w dniu 04.01.2012 roku
 • STATUT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ - tekst jednolity
04.01.2012
323/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Brandenburg University of Technology Cottbus (Germany) 21.12.2011
322/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Samara State Technical University (Russian Federation) 21.12.2011
321/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kazakh National Technical University (Republic of Kazakhstan) 21.12.2011
320/2011/2012 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lipetsk State Technical University (Russian Federation) 21.12.2011
319/2011/2012 zaopiniowania kandydatury na Dyrektora Centrum Transferu Technologii 21.12.2011
318/2011/2012 wydzierżawienia Ośrodka Wczasowego Politechniki Częstochowskiej w Ustroniu Morskim 21.12.2011
317/2011/2012 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. dr. hab. inż. Michałowi Kolcunowi 21.12.2011
316/2011/2012 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. dr. hab. inż. Jurijowi Projdakowi 21.12.2011
315/2011/2012 przedłużenia okresu obowiązywania maksymalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w Politechnice Częstochowskiej
 • Załącznik
21.12.2011
314/2011/2012 zatwierdzenia wzoru umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie odpłatności za zajęcia na studiach stacjonarnych
 • Załącznik - WZÓR
 • Załącznik - WZÓR (w formacie MS Word)
21.12.2011
313/2011/2012 uruchomienia na Wydziale Elektrycznym, we współpracy z Wydziałem Budownictwa, kierunku studiów niebędącego w wykazie kierunków studiów w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. o nazwie inżynieria infrastruktury i drogownictwo w ramach studiów stacjonarnych I stopnia 21.12.2011
312/2011/2012 przyjęcia Planu wydawniczego na 2012 rok
 • Załącznik - PLAN WYDAWNICZY na 2012 rok
21.12.2011
311/2011/2012 zmiany Uchwały Nr 281/2010/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku oraz Uchwały Nr 300/2010/2011 z dnia 12 października 2011 roku Senatu Politechniki Częstochowskiej w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2011/2012
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2a - planowana liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
 • Załącznik nr 2b - planowana liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
 • Załącznik nr 2c - wykonana liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
 • Załącznik nr 3 - wykonana liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
 • Załącznik nr 4 - indywidualne sprawozdanie
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie
 • Załącznik nr 6 - arkusz rozliczenia godzin ponadwymiarowych
21.12.2011
310/2011/2012 prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowksiej na 2012 rok
 • Załącznik - Plan rzeczowo-finansowy - PROWIZORIUM 2012 rok
21.12.2011
309/2011/2012 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok
 • Załącznik - plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok - korekta
21.12.2011
308/2011/2012 poparcia stanowiska Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) dotyczącej projektu "Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich" 30.11.2011
307/2011/2012 zatwierdzenia logo (emblematu) Instytutu Inżynierii Środowiska 12.10.2011
306/2011/2012 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej 12.10.2011
305/2011/2012 wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów kierunków zamawianych w ramach projektu "Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych", nr UDA - POKL.04.01.02-00-218/11-00, realizowanego w Politechnice Częstochowskiej w latach 2011-2015 12.10.2011
304/2011/2012 wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i informatyki dla studentów kierunku zamawianego w ramach projektu "Inżynier Informatyk - niezastąpiony pracownik w nowoczesnym przemyśle", nr UDA - POKL.04.01.02-00-210/11, realizowanego w Politechnice Częstochowskiej w latach 2011-2015 12.10.2011
303/2011/2012 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunkach zamawianych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w ramach projektu "Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych", nr UDA-POKL.04.01.02-00-218/11-00
 • Załącznik nr 2 "WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM"
12.10.2011
302/2011/2012 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunku zamawianym realizowanym w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Elektrycznym w ramach projektu "Inżynier Informatyk - niezastąpiony pracownik w nowoczesnym przemyśle", nr UDA-POKL.04.01.02-00-210/11
 • Załącznik nr 2 "WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM"
12.10.2011
301/2011/2012 zmiany Regulaminu przyznawania stypendium celowego dla studentów na kierunkach zamawianych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej w ramach projektu "Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych", nr POKL.04.01.02-00-128/09 (Uchwała Nr 244/2010/2011 Senatu PCz z dnia 23 lutego 2011)
 • Załącznik nr 2 "WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM CELOWEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM"
12.10.2011
300/2011/2012 zmiany uchwały nr 281/2010/2011 Senatu PCz z dnia 29.06.2011 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2011/2012 12.10.2011
299/2011/2012 wprowadzenia definicji studia niestacjonarne 12.10.2011
298/2011/2012 zmiany Uchwały nr 6/2008/2009 Senatu PCz z dnia 8 września 2008 roku w sprawie powołania uczelnianych komisji na kadencję 2008-2012 12.10.2011
297/2011/2012 zmiany Uchwały nr 18/2008/2009 Senatu PCz z dnia 8 września 2008 roku w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akacemickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2008-2012 12.10.2011
296/2011/2012 zmiany Uchwały nr 205/2008 Senatu PCz z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 12.10.2011
295/2011/2012 zmiany Uchwały nr 5/2008/2009 Senatu PCz z dnia 8 września 2008 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012 12.10.2011
294/2011/2012 wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za rok 2011 12.10.2011
293/2011/2012 określenia planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2011/2012 12.10.2011
292/2011/2012 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok 12.10.2011
291/2011/2012 zaopiniowania kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej 12.10.2011
290/2010/2011 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Karaganda State Industrial University Republic of Kazakhstan 29.06.2011
289/2010/2011 zmiany Uchwały 256/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012 29.06.2011
288/2010/2011 zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2011/2012 29.06.2011
287/2010/2011 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach 29.06.2011
286/2010/2011 zadania inwestycynego pn.: "Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej 29.06.2011
285/2010/2011 Uchylenia Uchwały 236/2010/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zadania inwestycyjnego pn.:" Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budyków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 29.06.2011
284/2010/2011 zmiany Uchwały Nr 97/2008/2009 Senatu PCz z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie projektu pn.: Zintegrowany System Infomratyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 29.06.2011
283/2010/2011 zmiany Uchwały Nr 175/2009/2010 Senatu PCz z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie projektu "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej - II Etap", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 29.06.2011
282/2010/2011 uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej (zmiana Uchwały Nr 205/2008 Senatu PCz z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 29.06.2011
281/2010/2011 zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2011/2012 29.06.2011
280/2010/2011 oceny działalności Rektora Politechniki Częstochowskiej 29.06.2011
279/2010/2011 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni za 2010 rok 29.06.2011
278/2010/2011 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2010 rok 29.06.2011
277/2010/2011 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2010 rok 29.06.2011
276/2010/2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2010 rok 29.06.2011
275/2010/2011 nabycia mienia znacznej wartości 01.06.2011
274/2010/2011 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej dotyczącej wyborów studentów 01.06.2011
273/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów: informatyka oraz elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Elektrycznym w Zamiejscowym Ośrodku Dydatktycznym Wydziału Elektrycznego w Wieluniu 01.06.2011
272/2010/2011 uruchomienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w Wieluniu 01.06.2011
271/2010/2011 zatwierdzenia logo (emblematu) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 01.06.2011
270/2010/2011 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Marcelowi Fredericksowi 01.06.2011
269/2010/2011 podziału dotacji dydaktycznej MNiSW w 2011 roku 01.06.2011
268/2010/2011 zmiany w załączniku do Uchwały nr 232/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 27.05.2011
268/2010/2011 zmiany w załączniku do Uchwały nr 232/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 27.05.2011
267/2010/2011 zmiany w załączniku do Uchwały nr 232/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 27.05.2011
266/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 27.05.2011
265/2010/2011 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. Marcelowi Fredericksowi 30.03.2011
264/2010/2011 zmiany Uchwały 234/2010/2011 Senatu PCz z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 30.03.2011
263/2010/2011 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" 30.03.2011
262/2010/2011 nabycia mienia znacznej wartości w postaci walcarki laboratoryjnej trójwalcowej skośnej 30.03.2011
261/2010/2011 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Samara State Transport University (Russian Federation) 30.03.2011
260/2010/2011 zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV Politechniki Częstochowskiej" 30.03.2011
259/2010/2011 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej" 30.03.2011
258/2010/2011 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wewnętrznych dróg komunikacyjnych Politechniki Częstochowskiej" 30.03.2011
257/2010/2011 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa segmentów F i G Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 30.03.2011
256/2010/2011 ustalenia limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012 30.03.2011
255/2010/2011 zmiany zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (zmiana Uchwały Senatu PCz Nr 17/2008/2009 z 8.09.2008 roku zmienionej Uchwałą Senatu PCz Nr 202/2009/2010 z 22.09.2010) 30.03.2011
254/2010/2011 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 2010 rok 30.03.2011
253/2010/2011 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 2010 rok 30.03.2011
252/2010/2011 określenia poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2011 roku, finansowanych z podziału wtórnego dotacji dydaktycznej MNiSzW 30.03.2011
251/2010/2011 wyrażenia zgody na utworzenie  przez Politechnikę Częstochowską spółki prawa handlowego lub na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego, której przedmiotem działalności będzie komercyjna eksploatacja prac badawczych i rozwojowych prowadzonych na Politechnice Częstochowskiej 23.02.2011
250/2010/2011 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr. inż. inż. Andriejowi Rudskojowi 23.02.2011
249/2010/2011 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lucian Blaga of Sibiu (Romana) 23.02.2011
248/2010/2011 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Szent Istvan University (Hungary) 23.02.2011
247/2010/2011 zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” 23.02.2011
246/2010/2011 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2011 roku 23.02.2011
245/2010/2011 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Głównej na okres od 1 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku 23.02.2011
244/2010/2011 zmiany Regulaminu przyznawania stypendium celowego dla studentów na kierunkach zamawianych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych”, nr POKL.04.01.02-00-128/09 (Uchwała Nr  127/2008/2009 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 września 2009 roku) 23.02.2011
243/2010/2011 zmiany Uchwały Nr 215/2010/2011 Senatu PCz
z dnia 24 listopada 2010 roku dotyczącej uruchomienia kierunku studiów logistyka
w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym
w Będzinie
23.02.2011
242/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów informatyka
w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Elektrycznym w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Wydziału Elektrycznego w Koniecpolu
23.02.2011
241/2010/2011 uruchomienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w Koniecpolu 23.02.2011
240/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów elektrotechnika
w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Elektrycznych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Wydziału Elektrycznego w Lublińcu
23.02.2011
239/2010/2011 uruchomienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w Lublińcu. 23.02.2011
238/2010/2011 zmiany Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej (wprowadzonego Uchwałą 67/2008/2009 Senatu PCz z dnia 18 marca 2009 r., zmienionego Uchwałą 111/2008/2009 Senatu PCz z dnia 24 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą 164/2009/2010 Senatu PCz z dnia 24 marca 2010 r.) 23.02.2011
237/2010/2011 zmiany Uchwały Nr 195/2009/2010 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2010/2011 23.02.2011
236/2010/2011 podziału Własnego Funduszu Stypendialnego PCz w 2011 roku 23.02.2011
235/2010/2011 limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 23.02.2011
234/2010/2011 warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 23.02.2011
233/2010/2011 uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 23.02.2011
232/2010/2011 warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
23.02.2011
231/2010/2011 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2010 rok 23.02.2011
230/2010/2011 zmiany Uchwały nr 206/2009/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zakupu samochodu osobowego do celów służbowych. 15.12.2010
229/2010/2011 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2010 rok 15.12.2010
228/2010/2011 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Union University - Belgrade Banking Academy - Faculty for Banking, Insurance and Finance, Belgrade (Serbia) 15.12.2010
227/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania 15.12.2010
226/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów gospodarka przestrzenna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania 15.12.2010
225/2010/2011 przyjęcia Planu wydawniczego na 2011 rok 15.12.2010
224/2010/2011 przyjęcia prowizorium budżetowego na 2011 rok 15.12.2010
223/2010/2011 przyznania medalu „Zasłużonemu dla Uczelni” 24.11.2010
222/2010/2011 zgody na przedłużenie umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Technologicznym – Moskiewskim Instytutem Stali i Stopów 24.11.2010
221/2010/2011 ygodz na zawarcie umowy o współpracy z Karaganda State Industrial University Republic of Kazakhstan (Kazachstan) 24.11.2010
220/2010/2011 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej 2xØ110 umożliwiającej wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy dwoma głównymi węzłami teleinformatycznymi sieci CzestMAN, tj. węzłem znajdującym się przy ul. Dąbrowskiego a węzłem znajdującym się w pomieszczeniach Centrali Telefonicznej przy al. Armii Krajowej 19” 24.11.2010
219/2010/2011 zaopiniowania porozumienia pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie 24.11.2010
218/2010/2011 przyznania medali: "Za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej" i "Zasłużonemu dla Uczelni" 24.11.2010
217/2010/2011 Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Częstochowskiej 24.11.2010
216/2010/2011 wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania i  oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2010 rok 24.11.2010
215/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Będzinie 24.11.2010
214/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 24.11.2010
213/2010/2011 uruchomienia kierunku studiów bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania 24.11.2010
212/2010/2011 w sprawie określenia planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2010/2011 24.11.2010
211/2010/2011 zmiany Uchwały nr 178/2009/2010 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wysokości środków finansowych na wzrost wynagrodzeń (w tym również innych składników wynagrodzeń osobowych niż wynagrodzenia zasadnicze i dodatki funkcyjne) na 2010 rok 24.11.2010
210/2010/2011 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok 24.11.2010
209/2009/2010 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa 22.09.2010
208/2009/2010 likwidacji kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 22.09.2010
207/2009/2010 Regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 22.09.2010
206/2009/2010 zakupu samochodu osobowego do celów służbowych 22.09.2010
205/2009/2010 finansowania zakupu aparatury w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" zadanie badawcze pt. "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2" 22.09.2010
204/2009/2010 nabycia mienia znacznej wartości w postaci: "Elementy stanowiska badawczego do laserowych badań optoelektronicznych" 22.09.2010
203/2009/2010 nabycia mienia znacznej wartości w postaci: "Zautomatyzowanego reaktora szklanego z oprzyrządowaniem i rejestracją danych" 22.09.2010
202/2009/2010 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
(zmiana Uchwał Senatu PCz: Nr 17/2008/2009 z 8.09.2008 roku oraz Nr 18/2009/2010 z 8.09.2008 roku, Nr 41/2008/2009 z 3.12.2008 roku, Nr 130/2009/2010 z 28.10.2009 roku i Nr 157/2009/2010 z 27.01.2010 roku)
22.09.2010
201/2009/2010 zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Kadr
(zmiana Uchwały Senatu PCz Nr 5/2008/2009 z dnia 8.09.2008 roku
22.09.2010
200/2009/2010 zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
(zmiana Uchwał Senatu PCz Nr 5/2008/2009 z dnia 8.09.2008 roku oraz 128/2009/2010 z dnia 28.10.2009 roku
22.09.2010
199/2009/2010 zmiany Uchwały 205/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 22.09.2010
198/2009/2010 zgody na dodatkowe zatrudnienie 22.09.2010
197/2009/2010 zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia 30.06.2010
196/2009/2010 zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2010/2011 30.06.2010
195/2009/2010 zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2010/2011 30.06.2010
194/2009/2010 dalszych zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 30.06.2010
193/2009/2010 oceny działalności Rektora Politechniki Częstochowskiej 30.06.2010
192/2009/2010 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni za 2009 rok 30.06.2010
191/2009/2010 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2010 rok 30.06.2010
190/2009/2010 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2009 rok 30.06.2010
189/2009/2010 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2009 rok 30.06.2010
188/2009/2010 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV Politechniki Częstochowskiej" 26.05.2010
187/2009/2010 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa segmentów F i G Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 26.05.2010
186/2009/2010 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej" 26.05.2010
185/2009/2010 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wewnętrznych dróg komunikacyjnych Politechniki Częstochowskiej" 26.05.2010
184/2009/2010 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej" 26.05.2010
183/2009/2010 opinii w zakresie dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Politechniki Częstochowskiej 26.05.2010
182/2009/2010 opinii w zakresie dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Politechniki Częstochowskiej 26.05.2010
181/2009/2010 zgody na zawarcie umowy o współpracy z The Rey Juan Carlos University (Spain) 26.05.2010
180/2009/2010 zmiany Uchwały Senatu nr 107/2008/2009 z dnia 24.06.2009 w zakresie dotyczącym zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu ze stosunku pracy, części wynagrodzenia o charakterze twórczym, dla pracowników Politechniki Częstochowskiej niebędących nauczycielami akademickimi 26.05.2010
179/2009/2010 zmiany Uchwały nr 153/2009/2010 z 27 stycznia 2010 roku dotyczącej podziału Własnego Funduszu Stypendialnego PCz w 2010 roku 26.05.2010
178/2009/2010 wysokości środków finansowych na wzrost wynagrodzeń (w tym również innych składników wynagrodzeń osobowych niż wynagrodzenia zasadnicze i dodatki funkcyjne) na 2010 rok. 26.05.2010
177/2009/2010 ustalenia limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011 26.05.2010
176/2009/2010 zmiany Uchwały nr 109/2008/2009 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2009/2010 26.05.2010
175/2009/2010 zmiany do Uchwały nr 96/2008/2009 dnia 6 maja 2009 roku w sprawie projektu ?Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej ? Etap II? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013. 26.05.2010
174/2009/2010 podziału dotacji dydaktycznej MNiSzW w 2010 roku 26.05.2010
173/2009/2010 tragicznej śmierci Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii oraz pozostałych członków polskiej delegacji pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku 14.04.2010
172/2009/2010 przyznania Medalu "Zasłużonemu dla Uczelni" 24.03.2010

171/2009/2010
zgody na zawarcie umowy o współpracy z Universidade de Sao Paulo (Brazylia)
24.03.2010

170/2009/2010
zgody na zawarcie umowy o współpracy z Valahia University of Targoviste (Rumunia)
24.03.2010

169/2009/2010
zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenko (Ukraina)
24.03.2010

168/2009/2010
określenia poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2010 roku, finansowanych z podziału wtórnego dotacji dydaktycznej MNiSzW.
24.03.2010

167/2009/2010
nabycia mienia znacznej wartości
24.03.2010

166/2009/2010
nabycia mienia znacznej wartości
24.03.2010

165/2009/2010
zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 236/2008 Senatu PCz z dnia 02.04.2008 r. dotyczącej uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
24.03.2010

164/2009/2010
zmiany Uchwały nr 111/2008/2009 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 roku dotyczącej zmiany Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej.
24.03.2010

163/2009/2010
zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (nowelizacja Uchwały Senatu Nr 229/2008 z dnia 2008 roku z póź. zm.)
24.03.2010

162/2009/2010
limitów przyjęć na studia doktoranckie w raku akademickim 2010/2011
24.03.2010

161/2009/2010
warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012.
24.03.2010

160/2009/2010
warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012.
24.03.2010

159/2009/2010
nagród ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich
24.03.2010

158/2009/2010
zgody na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Mariborze (Słowenia)
27.01.2010

157/2009/2010
zmiany Uchwały nr 130/2009/2010 Senatu PCz z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2008-2012
27.01.2010

156/2009/2010
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa segmentów F i G Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie".
27.01.2010

155/2009/2010
w sprawie wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2010 roku
27.01.2010

154/2009/2010
planu wydawniczego PCz na 2010 rok
27.01.2010

153/2009/2010
podziału Własnego Funduszu Stypendialnego PCz w 2010 roku
27.01.2010

152/2009/2010
korekty planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok.
27.01.2010

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Senat PCz
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2012-03-11 08:40
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-12 13:32

Opis strony

Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-12 13:32:42