Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr

W sprawie

Data

10/2023 zaopiniowania projektu zmian do Statutu Politechniki Częstochowskiej 19.6.2023
9/2023 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego Rektora Politechniki Częstochowskiej 19.6.2023
8/2023 wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości Politechniki  Częstochowskiej położonych w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00002233/1, podzielonych na zadania 19.05.2023
7/2023 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla linii kablowej nN oraz złącza kablowego nN na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Akademickiej, składającej się z działki o numerze 14/92, obręb ewidencyjny 0742, 42A, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. 29.03.2023
6/2023 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2022 rok 29.03.2023
5/2023 sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej za 2022 rok 9.03.2023
4/2023 zaopiniowania zwiększenia  o 15% dodatku zadaniowego dla JM Rektora Politechniki Częstochowskiej w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. 8.02.2023
3/2023 zaopiniowania projektu strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej na lata 2023-2027 8.02.2023
2/2023 zaopiniowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 (druga linia zabudowy)” 8.02.2023
1/2023 w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 "Maluch" Politechniki Częstochowskiej" 8.02.2023
10/2022 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 15.11.2022
9/2022 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2021 rok 29.06.2022
8/2022 zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2022 rok 29.06.2022
7/2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2021 rok 29.06.2022
6/2022 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Politechniki Częstochowskiej położonych w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz przy ul. Ogrodowej. 20.06.2022
5/2022 zaopiniowania zmian do Zarządzenia nr 348/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.06.2020 r. w sprawie: Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej (z późn. zm.) 3.06.2022
4/2022 wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Politechniki Częstochowskiej 28.04.2022
3/2022 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstocowskiej na 2021 rok 13.04.2022
2/2022 sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej za 2021 rok 2.03.2022
1/2022 zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Częstochowską a SKARBIEC Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 20.01.2022
15/2021 zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego - Prowizorium  Politechniki częstochowskiej na 2022 rok 22.12.2021
14/2021 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 22.12.2021
13/2021 wyboru firmy audytorskiej do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz 2022 r. 26.11.2021
12/2021 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej  17.09.2021
11/2021 wysokości wynagrodzenia zasadniczego Rektora Politechniki Częstochowskiej 07.07.2021
10/2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2020 rok 25.06.2021
9/2021 zaopiniowania planu rzecozowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 25.06.2021
8/2021 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2020 rok 25.06.2021
7/2021 wydania opinii w zakresie zmian do Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 348/200 z dnia 25.06.2021 w sprawie Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej 25.05.2021
6/2021 uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 25.05.2021
5/2021 zaopiniowania zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego" 18.02.2021
4/2021 wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 10.02.2021
3/2021 zaopiniowania korekty Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 10.02.2021
2/2021 zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2020 10.02.2021
1/2021 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 14.01.2021
20/2020/2021 przyjęcia uzupełnienia do sprawozdania z dnia 1.12.2020 r. z działalności Rady Uczelni za okres od 24.04.2019 r. do 31.12.2020 r. 21.12.2020
19/2020/2021 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 21.12.2020
18/2020/2021 zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 14.12.2020
17/2020/2021 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 14.12.2020
15/2020/2021 wskazania kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 26.11.2020
14/2020/2021 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 26.11.2020
13/2019/2020 zaopiniowania projektu zmian do Statutu Politechniki Częstochowskiej 04.09.2020

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Mrowiec
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2020-09-10 09:33
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-22 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10991
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-22 10:00:38