Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr

W sprawie

Data

  Oświadczenie Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 9.05.2024
8/2024 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 17, działka nr 24/4, obręb 0842, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz Uniwersytetu Jana Długosza 4.04.2024
7/2024 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2023 rok 4.04.2024
6/2024 wskazania przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej kandydata na Rektora, w wyborach na kadencję 2024-2028 4.04.2024
5/2024 sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej za 2023 r. 14.03.2024
4/2024 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie 14.03.2024
3/2024 przekazania do zaopiniowania przez Senat kandydatów na Rektora Politechniki Częstochowskiej 14.03.2024
2/2024 wprowadzenia kart zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie oraz protokołu ze sprawdzania kart 20.02.2024
20/2023 zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego – prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2024 rok 20.12.2023
19/2023 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2023 rok 20.12.2023
18/2023 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz 2024 r. 22.11.2023
17/2023 w sprawie zaopiniowania zwiększenia dodatkowo o 15% dodatku zadaniowego dla JM Rektora Politechniki Częstochowskiej w okresie od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. 31.10.2023
16/2023 w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2023 rok 31.10.2023
15/2023 w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 3.10.2023
14/2023 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2023 rok 28.06.2023
13/2023 w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 348/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.06.2020 r. z późn.zm.) 28.06.2023
12/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2022 rok 28.06.2023
11/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2022 rok 28.06.2023
10/2023 zaopiniowania projektu zmian do Statutu Politechniki Częstochowskiej 19.6.2023
9/2023 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego Rektora Politechniki Częstochowskiej 19.6.2023
8/2023 wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości Politechniki  Częstochowskiej położonych w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00002233/1, podzielonych na zadania 19.05.2023
7/2023 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla linii kablowej nN oraz złącza kablowego nN na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Akademickiej, składającej się z działki o numerze 14/92, obręb ewidencyjny 0742, 42A, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. 29.03.2023
6/2023 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2022 rok 29.03.2023
5/2023 sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej za 2022 rok 9.03.2023
4/2023 zaopiniowania zwiększenia  o 15% dodatku zadaniowego dla JM Rektora Politechniki Częstochowskiej w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. 8.02.2023
3/2023 zaopiniowania projektu strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej na lata 2023-2027 8.02.2023
2/2023 zaopiniowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 (druga linia zabudowy)” 8.02.2023
1/2023 w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 "Maluch" Politechniki Częstochowskiej" 8.02.2023
10/2022 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 15.11.2022
9/2022 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2021 rok 29.06.2022
8/2022 zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2022 rok 29.06.2022
7/2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2021 rok 29.06.2022
6/2022 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Politechniki Częstochowskiej położonych w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz przy ul. Ogrodowej. 20.06.2022
5/2022 zaopiniowania zmian do Zarządzenia nr 348/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.06.2020 r. w sprawie: Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej (z późn. zm.) 3.06.2022
4/2022 wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Politechniki Częstochowskiej 28.04.2022
3/2022 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstocowskiej na 2021 rok 13.04.2022
2/2022 sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej za 2021 rok 2.03.2022
1/2022 zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Częstochowską a SKARBIEC Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 20.01.2022
15/2021 zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego - Prowizorium  Politechniki częstochowskiej na 2022 rok 22.12.2021
14/2021 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 22.12.2021
13/2021 wyboru firmy audytorskiej do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz 2022 r. 26.11.2021
12/2021 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej  17.09.2021
11/2021 wysokości wynagrodzenia zasadniczego Rektora Politechniki Częstochowskiej 07.07.2021
10/2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2020 rok 25.06.2021
9/2021 zaopiniowania planu rzecozowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 25.06.2021
8/2021 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2020 rok 25.06.2021
7/2021 wydania opinii w zakresie zmian do Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 348/200 z dnia 25.06.2021 w sprawie Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej 25.05.2021
6/2021 uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 25.05.2021
5/2021 zaopiniowania zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego" 18.02.2021
4/2021 wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 10.02.2021
3/2021 zaopiniowania korekty Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 10.02.2021
2/2021 zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2020 10.02.2021
1/2021 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 14.01.2021
20/2020/2021 przyjęcia uzupełnienia do sprawozdania z dnia 1.12.2020 r. z działalności Rady Uczelni za okres od 24.04.2019 r. do 31.12.2020 r. 21.12.2020
19/2020/2021 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 21.12.2020
18/2020/2021 zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 14.12.2020
17/2020/2021 zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 14.12.2020
15/2020/2021 wskazania kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 26.11.2020
14/2020/2021 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 26.11.2020
13/2019/2020 zaopiniowania projektu zmian do Statutu Politechniki Częstochowskiej 04.09.2020

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14477
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-22 11:09:51