Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pcz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr

W sprawie

Data

38/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie procesowe, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
37/2020/2021 ustalenia programu studiów dyplomowych pod nazwą Ład korporacyjny, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
36/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 358/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów 24.03.2021
35/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 24.03.2021
34/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami 24.03.2021
33/2020/2021  zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami 24.03.2021
32/2020/2021  zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 418/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 24.03.2021
31/2020/2021  ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie inżynieria chemiczna i procesowa w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynający się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
30/2020/2021  ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inteligentny przemysł w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
29/2020/2021  ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
28/2020/2021  ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
27/2020/2021  zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia 24.03.2021
26/2020/2021  uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 24.03.2021
25/2020/2021 zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, przebudową komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnym i budynku przy ul. J.H. Dąbrowskiego" 24.02.2021
24/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie sztuczna inteligencja i Data Science w dyscyplinie wiodącej Informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.02.2021
23/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie mechatronika w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.02.2021
22/2020/2021 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2020 24.02.2021
21/2020/2021 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 24.02.2021
20/2020/2021 uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 24.02.2021
19/2020/2021 ustalenia programu Studiów podyplomowych pod nazwą Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 16.12.2020
18/2020/2021 funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2019/2020 16.12.2020
17/2020/2021 powołania komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na lata 2019-2020 16.12.2020
16/2020/2021 zaopiniowania Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za 2021 rok 16.12.2020
15/2020/2021 wyboru przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia jej członków 16.12.2020
14/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 143/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej 18.11.2020
13/2020/2021 powołania członków Rady Ucelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021/2024 18.11.2020
12/2020/2021 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 219/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach III stopnia, nr 220/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - z opłat doktorantów za niestacjonarne studia III stopnia, nr 219/2017/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych III stopnia 28.10.2020
11/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 133/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Rady Bibliotecznej Politechniki Częstochowskiej 28.10.2020
10/2020/2021 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2020/2021 28.10.2020
9/2020/2021 trybu pracy, podejmowania uchwał/decyzji przez organy Politechniki Częstochowskiej, w tym komisji senackich i innych gremiów, które na mocy Statutu Politechniki Częstochowskiej są powoływane przez Senat oraz Komisji i innych zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów 23.09.2020
8/2020/2021 Audytorium Wydziału Elektrycznego 23.09.2020
7/2020/2021 zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 23.09.2020
6/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Głównej 23.09.2020
5/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 23.09.2020
4/2020/2021 wyboru członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
3/2020/2021 wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
2/2020/2021 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 23.09.2020
1/2020/2021 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 23.09.2020

 

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2020-09-10 09:32
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 10:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 819
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 10:20