Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pcz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr

W sprawie

Data

19/2020/2021 ustalenia programu Studiów podyplomowych pod nazwą Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 16.12.2020
18/2020/2021 funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2019/2020 16.12.2020
17/2020/2021 powołania komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na lata 2019-2020 16.12.2020
16/2020/2021 zaopiniowania Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za 2021 rok 16.12.2020
15/2020/2021 wyboru przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia jej członków 16.12.2020
14/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 143/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej 18.11.2020
13/2020/2021 powołania członków Rady Ucelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021/2024 18.11.2020
12/2020/2021 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 219/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach III stopnia, nr 220/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - z opłat doktorantów za niestacjonarne studia III stopnia, nr 219/2017/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych III stopnia 28.10.2020
11/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 133/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Rady Bibliotecznej Politechniki Częstochowskiej 28.10.2020
10/2020/2021 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2020/2021 28.10.2020
9/2020/2021 trybu pracy, podejmowania uchwał/decyzji przez organy Politechniki Częstochowskiej, w tym komisji senackich i innych gremiów, które na mocy Statutu Politechniki Częstochowskiej są powoływane przez Senat oraz Komisji i innych zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów 23.09.2020
8/2020/2021 Audytorium Wydziału Elektrycznego 23.09.2020
7/2020/2021 zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 23.09.2020
6/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Głównej 23.09.2020
5/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 23.09.2020
4/2020/2021 wyboru członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
3/2020/2021 wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
2/2020/2021 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 23.09.2020
1/2020/2021 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 23.09.2020

 

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2020-09-10 09:32
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 08:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 576
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-21 08:11