Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pcz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

23.09.2021

Nr

W sprawie

Data

87/2020/2021 Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 27.10.2021
86/2020/2021 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2021/2022 27.10.2021
85/2020/2021 sprzedaży nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz przy ul. Ogrodowej  23.09.2021
84/2020/2021 zgłoszenia kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku  23.09.2021
83/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 350/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat z późniejszą zmianą  23.09.2021
82/2020/2021 zmiany Załącznika nr 2 do Załącznika do Uchwały nr 74/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych  23.09.2021
81/2020/2021 zmian w składach komisji ds. oceny nauczycieli akademickich za lata 2019-2020 (zmiana Uchwały nr 17/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 grudnia 2020 roku)  23.09.2021
80/2020/2021 zmiany w składzie senackiej Komisji ds. nauczania na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 września 2020 roku z późniejszą zmianą)  23.09.2021
79/2020/2021 zmiany w składzie senackiej Komisji ds. mienia i finansów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszą zmianą)  23.09.2021
78/2020/2021 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 23.06.2021
77/2020/2021 opinii na temat zatrudnienia Kwestora Politechniki Częstochowskiej 23.06.2021
76/2020/2021 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 436/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku, z późn. zm.) 23.06.2021
75/2020/2021 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 23.06.2021
74/2020/2021 uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 23.06.2021
73/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Elektroenergetyka przyszłości, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
72/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 312/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki i zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 z późniejszymi zmianami 23.06.2021
71/2020/2021 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 423/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
70/2020/2021 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 409/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
69/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 310/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 23.06.2021
68/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 314/2018/20219 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w turystyce i sporcie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 z późniejszymi zmianami 23.06.2021
67/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 421/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
66/2020/2021 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 313/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 z późniejszymi zmianami 23.06.2021
65/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie logistyka inżynierska w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
64/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
63/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie finanse i rachunkowość w biznesie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
62/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechanika i budowa maszyn w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
61/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechatronika w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
60/2020/2021 zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2025/2026 23.06.2021
59/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 411/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
58/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inżynieria materiałowa w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
57/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
56/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie informatyka w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynającym się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
55/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
54/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
53/2020/2021 nowych wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 23.06.2021
52/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 297/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów w nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych z późniejszymi zmianami 23.06.2021
51/2020/2021 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 379/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 grudnia 2019 roku z późniejszą zmianą) 19.05.2021
50/2020/2021 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 436/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku) 19.05.2021
49/2020/2021 zmiany w składzie senackiej Komisji ds. nauczania na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 września 2020 roku) 19.05.2021
48/2020/2021 zmiany Uchwały nr 13/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 19.05.2021
47/2020/2021 wprowadzenia zaktualizowanego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 19.05.2021
46/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 308/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie angielski język biznesu w dyscyplinie wiodącej językoznawstwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 19.05.2021
45/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie fizyka techniczna w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 19.05.2021
44/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Odnawialne źródła energii, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 19.05.2021
43/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 z późniejszymi zmianami 19.05.2021
42/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami 19.05.2021
41/2020/2021 zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami 19.05.2021

40/2020/2021

zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 418/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 z późniejszymi zmianami 19.05.2021
39/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa i transport w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 19.05.2021
38/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie procesowe, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
37/2020/2021 ustalenia programu studiów dyplomowych pod nazwą Ład korporacyjny, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
36/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 358/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów 24.03.2021
35/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 24.03.2021
34/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami 24.03.2021
33/2020/2021  zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami 24.03.2021
32/2020/2021  zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 418/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 24.03.2021
31/2020/2021  ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie inżynieria chemiczna i procesowa w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynający się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
30/2020/2021  ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inteligentny przemysł w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
29/2020/2021  ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
28/2020/2021  ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
27/2020/2021  zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia 24.03.2021
26/2020/2021  uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 24.03.2021
25/2020/2021 zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, przebudową komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnym i budynku przy ul. J.H. Dąbrowskiego" 24.02.2021
24/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie sztuczna inteligencja i Data Science w dyscyplinie wiodącej Informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.02.2021
23/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie mechatronika w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.02.2021
22/2020/2021 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2020 24.02.2021
21/2020/2021 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 24.02.2021
20/2020/2021 uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 24.02.2021
19/2020/2021 ustalenia programu Studiów podyplomowych pod nazwą Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 16.12.2020
18/2020/2021 funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2019/2020 16.12.2020
17/2020/2021 powołania komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na lata 2019-2020 16.12.2020
16/2020/2021 zaopiniowania Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za 2021 rok 16.12.2020
15/2020/2021 wyboru przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia jej członków 16.12.2020
14/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 143/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej 18.11.2020
13/2020/2021 powołania członków Rady Ucelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021/2024 18.11.2020
12/2020/2021 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 219/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach III stopnia, nr 220/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - z opłat doktorantów za niestacjonarne studia III stopnia, nr 219/2017/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych III stopnia 28.10.2020
11/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 133/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Rady Bibliotecznej Politechniki Częstochowskiej 28.10.2020
10/2020/2021 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2020/2021 28.10.2020
9/2020/2021 trybu pracy, podejmowania uchwał/decyzji przez organy Politechniki Częstochowskiej, w tym komisji senackich i innych gremiów, które na mocy Statutu Politechniki Częstochowskiej są powoływane przez Senat oraz Komisji i innych zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów 23.09.2020
8/2020/2021 Audytorium Wydziału Elektrycznego 23.09.2020
7/2020/2021 zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 23.09.2020
6/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Głównej 23.09.2020
5/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 23.09.2020
4/2020/2021 wyboru członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
3/2020/2021 wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
2/2020/2021 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 23.09.2020
1/2020/2021 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 23.09.2020

 

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2020-09-10 09:32
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1825
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-03 10:39