Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
38/2020 wprowadzenia Zasad funkcjonowania Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej 21.08.2020
37/2020 powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień, dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Budynku na potrzeby Archiwum PCz 13.08.2020
36/2020 ograniczenia w dostępie do budynków Politechniki Częstochowskiej osób niebędących jej pracownikami i doktorantami 06.07.2020
35/2020 składu Komisji Kwalifikacyjnej ds. Likwidacji Środków Trwałych o Niskiej Wartości oraz Składników Majątkowych znajdujących się na stanie kartoteki ilościowej 18.06.2020
34/2020 obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji 16.01.2020
33/2019 powołania komisji inwentaryzacyjnej 30.12.2019
32/2019 aktualnego składu Komisji ds. Upłynniania Zbędnych Maszyn i Urządzeń 18.11.2019
31/2019 zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych 11.09.2019
30/2019 odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich Politechniki Częstochowskiej 17.05.2019
29/2019 powołania Komisji ds. analizy kosztów Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej 09.04.2019
28/2019 wprowadzenia wzoru Umowy najmu do stosowania przez Dział Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej 25.03.2019
27/2018 powołania komisji inwentaryzacyjnej 20.12.2018
26/2018 zakończenia prac komisji doraźnych 13.12.2018
25/2018 opłat i stawek zwrotów w Budynku Mieszkań Rotacyjnych Politechniki Częstochowskiej, mieszczącym się przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 22.10.2018
24/2018 powołania Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie projektu znowelizowanego Regulaminu Sieci Komputerowej Politechniki Częstochowskiej 11.10.2018
23/2018 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Politechniki Częstochowskiej 08.10.2018
22/2018 powołania Zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w Politechnice Częstochowskiej 26.09.2018
21/2018 powołania doraźnej Komisji Przetargowej 30.08.2018
20/2018 poszerzenia składu komisji ds. Upłynniania Zbędnych Maszyn i Urządzeń 24.08.2018
19/2018 funkcjonowania portierni Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej 24.05.2018
18/2018 powołania komisji inwentaryzacyjnej dla zadania realizowanego zgodnie z umową na roboty budowlane w sprawie rej. ZP/RB-36/17 23.03.2018
17/2018 uchylenia Poleceń Kanclerza Politechniki Częstochowskiej 25.01.2018
16/2018 aktualnego składu Komisji Kasacyjnej Wyposażenia i Środków Trwałych o Niskiej Wartości 25.01.2018
15/2018 aktualnego składu Komisji Likwidacyjnej Wyposażenia i Środków Trwałych o Niskiej Wartości 25.01.2018
14/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Upłynniania Zbędnych Maszyn i Urządzeń 25.01.2018
13/2018 powołania doraźnej Komisji Kwalifikacyjnej i Wyceny 25.01.2018
12/2018 zmiany w składzie Komisji Kasacyjnej Wyposażenia i Środków Trwałych o Niskiej Wartości (zmiana Polecenia nr 15/2016 Kanclerza Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 czerwca 2016 roku) 03.01.2018
11/2017 powołania komisji inwentaryzacyjnej 12.12.2017
10/2017 zmiany Załącznika nr 3 do Polecenia nr 9/2017 Kanclerza Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu "Hotelu Asystenckiego" Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 36B w Częstochowie 24.11.2017
9/2017 Regulaminu "Hotelu Asystenckiego" Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 36B w Częstochowie 11.04.2017
8/2017 powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera na rewitalizację i użytkowanie stadionu sportowego przy ul. Kilińskiego 85/107 w Częstochowie 03.04.2017
7/2016 wprowadzenia wzoru umowy najmu dla Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej 14.12.2016
6/2016 powołania Komisji ds. likwidacji i kasacji druków ścisłego zarachowania 13.12.2016
5/2016 zmiany w składzie Komisji Likwidacji Wyposażenia i Środków Trwałych o Niskiej Wartość (zmiana Polecenia nr 12/2015 Kanclerza Politechniki Częstochowskiej z dnia 7 września 2015 roku) 13.12.2016
4/2016 powołania komisji inwentaryzacyjnej 08.12.2016
3/2016 powołania doraźnej Komisji Kwalifikacji i Wyceny 05.12.2016
2/2016 odpłatności za miejsce w Domach Studenta Politechniki Częstochowskiej 22.11.2016
1/2016 powołania Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu Uczelnianej Komisji Przetargowej 20.09.2016

 

Metryka

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:39
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-26 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17183
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-26 10:26:51