Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), zwanej dalej ustawą, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek prosimy przesłać na adres:

Biuro Rektora
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

lub na adres e-mail: rektor@pcz.pl

Klauzula informacyjna dla osoby występującej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 15 ustawy, Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej, w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

Metryka

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-06-20 08:24
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-03 10:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11831
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-03 10:47:58